Wnioski i formularze

Pliki do pobrania
Download this file (01.Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i lub o odpr. ścieków-ES.pdf)01.Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i lub o odpr. ścieków-ES.pdf
Download this file (02.Zgłoszenie zmiany danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i lub o odpr. ścieków-ES.pdf)02.Zgłoszenie zmiany danych w umowie o zaopatrzenie w wodę i lub o odpr. ścieków-ES.pdf
Download this file (03.Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzeenie w wode i,lub odpr. ścieków-ES.pdf)03.Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzeenie w wode i,lub odpr. ścieków-ES.pdf
Download this file (04.Zgoda przesyłanie powiadomień-ES.pdf)04.Zgoda przesyłanie powiadomień-ES.pdf
Download this file (05. Zmiana adresu e-mail lub nr tel.-powiadomienia-ES.pdf)05. Zmiana adresu e-mail lub nr tel.-powiadomienia-ES.pdf
Download this file (06.Wycofanie zgody na przesyłanie powiadomień-ES.pdf)06.Wycofanie zgody na przesyłanie powiadomień-ES.pdf
Download this file (07.Zgoda e-faktura-ES.pdf)07.Zgoda e-faktura-ES.pdf
Download this file (08.Zmiana adresu e-mail,e-faktura-ES.pdf)08.Zmiana adresu e-mail,e-faktura-ES.pdf
Download this file (09.Wycofanie zgody-e-faktura-ES.pdf)09.Wycofanie zgody-e-faktura-ES.pdf
Download this file (10.Wniosek o wydanie war. techm.przył. do sieci wod.i.lub kan. sanit.-TT.pdf)10.Wniosek o wydanie war. techm.przył. do sieci wod.i.lub kan. sanit.-TT.pdf
Download this file (11.Wniosek o wykonanie uzgodnień-TT.pdf)11.Wniosek o wykonanie uzgodnień-TT.pdf
Download this file (12.Wniosek o wydanie war. techn.-równoległy wodomierz- TT.pdf)12.Wniosek o wydanie war. techn.-równoległy wodomierz- TT.pdf
Download this file (13.Wniosek o wydanie war. techn.opomiarowania wody ze studni-TT.pdf)13.Wniosek o wydanie war. techn.opomiarowania wody ze studni-TT.pdf
Download this file (14.Wniosek o wydanie war. techn. podlicznika wody bezpowrotnie zużytej-TT.pdf)14.Wniosek o wydanie war. techn. podlicznika wody bezpowrotnie zużytej-TT.pdf
Download this file (15.Oświadczenie Wykonawcy przyłączenia do sieci wodociągowej i,lub kanalizacyjnej-TT.pdf)15.Oświadczenie Wykonawcy przyłączenia do sieci wodociągowej i,lub kanalizacyjnej-TT.pdf
Download this file (16.Oświadczenie Wykonawcy włączenia do sieci wodociąg. istniejącego przyłącza-TT.pdf)16.Oświadczenie Wykonawcy włączenia do sieci wodociąg. istniejącego przyłącza-TT.pdf
Download this file (17.Wniosek o wydanie war.przyłączenia do sieci ciepłowniczej-TC.pdf)17.Wniosek o wydanie war.przyłączenia do sieci ciepłowniczej-TC.pdf
Download this file (18.Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży oraz przesyłania i dystrybucji ciepła-EA.pdf)18.Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży oraz przesyłania i dystrybucji ciepła-EA.pdf
Download this file (19.Wniosek o wydanie zaświadcz. o jakości wody w sieci wodociągowej-TW.pdf)19.Wniosek o wydanie zaświadcz. o jakości wody w sieci wodociągowej-TW.pdf
Download this file (20.Oświadczenie właściciela nieruchomości-ES.pdf)20.Oświadczenie właściciela nieruchomości-ES.pdf
Download this file (21.Protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza-ES.pdf)21.Protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza-ES.pdf
Download this file (22.Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i ,lub odpr. ścieków (dot.Wspólnoty)-ES.pdf)22.Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i ,lub odpr. ścieków (dot.Wspólnoty)-ES.pdf
Download this file (23.Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej-TC.pdf)23.Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej-TC.pdf
Download this file (24.Wniosek o zmianę mocy zamówionej_EA.pdf)24.Wniosek o zmianę mocy zamówionej_EA.pdf
Download this file (25.Wniosek o rozwiązanie umowy na sprzedaż,przesyłanie i dystrybucję ciepła-EA.pdf)25.Wniosek o rozwiązanie umowy na sprzedaż,przesyłanie i dystrybucję ciepła-EA.pdf
Download this file (26.Wniosek o uruchomienie, wstrzymanie dostaw ciepła-TC.pdf)26.Wniosek o uruchomienie, wstrzymanie dostaw ciepła-TC.pdf
Download this file (27.Wniosek o zapewnienie odbioru nieczystości ciekłych-wozy asenizacyjne-TO.pdf)27.Wniosek o zapewnienie odbioru nieczystości ciekłych-wozy asenizacyjne-TO.pdf
Download this file (28.Wniosek o zawarcie umowy na przyjmowanie nieczystości cieklych-ES.pdf)28.Wniosek o zawarcie umowy na przyjmowanie nieczystości cieklych-ES.pdf
Download this file (29.Oświadczenie geodezyjnego wytyczenia trasy przył. wodociągowego i, lub kan.-TT.pdf)29.Oświadczenie geodezyjnego wytyczenia trasy przył. wodociągowego i, lub kan.-TT.pdf
Download this file (30.Oświadczenie Inwestora o zgodach na podł. budynku poprzez istniejące przył.wod.,kan.-TT.pdf)30.Oświadczenie Inwestora o zgodach na podł. budynku poprzez istniejące przył.wod.,kan.-TT.pdf
Download this file (31.Oświadczenie Inwestora o zgodach na wejście w teren i lokalizacje przewodu wod.,kan.-TT.pdf)31.Oświadczenie Inwestora o zgodach na wejście w teren i lokalizacje przewodu wod.,kan.-TT.pdf