Cenniki

Wysokość cen i opłat za dostarczaną wodę - Gmina Czechowice-Dziedzice, na okres od 31.05.2018 do 30.05.2021

 

Taryfowa grupa 
Odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

z podatkiem VAT

Jednostka 
miary

Grupa 1

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 5,70 zł 6,16 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 2

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 5,70 zł 6,16 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 3

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 3,70 zł 4,00 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 4

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 3,70 zł 4,00 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

 

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 2 – pozostali odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 3 – gospodarstwa domowe rozliczane za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

Grupa 4 – pozostali odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

Wysokość cen i opłat za dostarczaną wodę - Gmina Jasienica, na okres od 23 maja 2018 do 22 maja 2021

 

Taryfowa grupa 
Odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

z podatkiem VAT

Jednostka 
miary

Grupa 1

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 5,70 zł 6,16 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 2

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 3,70 zł 4,00 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

 

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

Grupa 1 - odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 2 - odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

 

 

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków - Gmina Czechowice-Dziedzice, na okres od 31.05.2018 do 30.05.2021

 

Taryfowa grupa 
Odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

z podatkiem VAT

Jednostka 
miary

Grupa 5

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł zł/m3
opłata abonamentowa 4,50 zł 4,86 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 6

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł zł/m3
opłata abonamentowa 4,50 zł 4,86 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 7

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł zł/m3
opłata abonamentowa 2,00 zł 2,16 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 8

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł zł/m3
opłata abonamentowa 2,00 zł 2,16 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 9

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł zł/m3
opłata abonamentowa 0,50 zł 0,54 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 10

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł/m3
opłata abonamentowa 0,50 zł 0,54 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

 

* Na podstawie Uchwały nr V/31/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2018r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w wysokości 2,97 zł. do 1m3 odprowadzonych ścieków. Cena 1m3 odprowadzonych ścieków wynosi 8,90 zł. netto tj. 9,61 zł. brutto

 

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

Grupa 5 – gospodarstwa domowe rozliczane za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 6 – pozostali odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 7 – gospodarstwa domowe rozliczane za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

Grupa 8 – pozostali odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

Grupa 9  –gospodarstwa domowe rozliczane za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza, jednocześnie korzystający z usługi dostarczania wody*

Grupa 10 – pozostali odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza, jednocześnie korzystający z usługi dostarczania wody*

 

*Opłata abonamentowa grupy 9 i 10 obejmuje jedynie koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, koszty za odczyt i rozliczenie należności zawarte są w opacie abonamentowej za usługę dostarczania wody. 

Wysokość cen i opłat za korzystanie z sieci ciepłowniczej

Grupa taryfowa

Wytwarzanie - taryfa Tauron Ciepło Sp. z o.o. Przesył i dystrybucja - taryfa PIM Sp. z o.o.
ceny obowiązują od 01.11.2018 r. ceny obowiązują od 15.01.2019 r.
cena za zamówiona moc cieplną miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną opłata za ciepło Opłata za nośnik ciepła Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/MW/rok zł/MW/mies. zł/GJ zł/m3 zł/MW/rok zł/MW/mies. zł/GJ
E1 102 094,68 zł 8 507,89 zł 26,27 zł 18,98 zł 40 722,24 zł 3 393,52 zł 16,82 zł
E2 102 094,68 zł 8 507,89 zł 26,27 zł 18,98 zł 21 498,96 zł 1 791,58 zł 13,25 zł
E3  102 094,68 zł 8 507,89 zł 26,27 zł   18,98 zł 36 339,64 zł 3 028,30 zł 17,83 zł 

Ceny netto - nie zawieraja podatku VAT

 

Opis grup taryfowych:

E1 Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez PIM Sp. z o.o.; nośnik ciepła - gorąca woda.
E2 Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostarczane jest siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez PIM Sp. z o.o.; nośnik ciepła - gorąca woda.
E3 Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane przez Tauron Ciepło Sp. z o. o. dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne eksploatowane przez PIM Sp. z o.o.; nośnik ciepła – gorąca woda.
Wysokość cen i opłat za świadczone usługi dodatkowe
L.p. Usługa  J.m. Netto (zł) VAT Brutto(zł)
1 Uzgodnienie lokalizacji (budownictwo indywidualne, małe obiekty,itp..) szt. 30,00 23% 36,90
2 Uzgodnienie lokalizacji  (obiekty przemysłowe, usługowe, handlowe, budownictwo wielorodzinne,osiedla mieszkaniowe, obiekty liniowe, itp..) szt.  60,00 23% 73,80
3 Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  szt. 50,00 8% 54,00
4 Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego szt.  75,00 8% 81,00
5 Wydanie warunków technicznych opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej   szt. 50,00 8% 54,00 
6 Wydanie warunków technicznych przyłącza ciepłowniczego  szt. 50,00 23% 61,50
7 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  szt. 65,00 8% 70,20
8 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego  szt. 90,00 8% 97,20
9 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza ciepłowniczego  szt. 65,00 23% 79,95
10 Plombowanie wodomierza (dotyczy plombowania podliczników do poboru wody bezpowrotnie zużytej oraz przypadków zerwania lub uszkodzenia z winy odbiorcy plomb przedsiębiorstwa) szt. 40,00 8% 43,20
11 Odbiór podlicznika dla wody bezpowrotnie zużytej szt. 85,00 8% 91,80
12 Odcięcie przyłącza i ponowne podłączenie szt. 300,00 8% 324,00
13 Wymiana uszkodzonego wodomierza  - (uszkodzenie wynikające z winy odbiorcy) opłata za czynności zw.z wymontowaniem i zamontowaniem wodomierza 50,00 8% 54,00
cena zakupu wodomierza wycena indywidualna uzależniona od średnicy wodomierza 23%  
14 Pełnienie nadzoru branżowego opłata za każdy pobyt na budowie 180,00 23% 221,40