Cenniki

Wysokość cen i opłat za dostarczaną wodę - Gmina Czechowice-Dziedzice, na okres od 31.05.2018 do 30.05.2021

 

Taryfowa grupa 
Odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

z podatkiem VAT

Jednostka 
miary

Grupa 1

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 5,70 zł 6,16 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 2

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 5,70 zł 6,16 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 3

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 3,70 zł 4,00 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 4

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 3,70 zł 4,00 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

 

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 2 – pozostali odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 3 – gospodarstwa domowe rozliczane za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

Grupa 4 – pozostali odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

Wysokość cen i opłat za dostarczaną wodę - Gmina Jasienica, na okres od 23 maja 2018 do 22 maja 2021

 

Taryfowa grupa 
Odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

z podatkiem VAT

Jednostka 
miary

Grupa 1

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 5,70 zł 6,16 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 2

cena 1 m3
wody
6,40 zł 6,91 zł zł/m3
opłata abonamentowa 3,70 zł 4,00 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

 

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

Grupa 1 - odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 2 - odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

 

 

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków - Gmina Czechowice-Dziedzice, na okres od 31.05.2018 do 30.05.2021

 

Taryfowa grupa 
Odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

z podatkiem VAT

Jednostka 
miary

Grupa 5

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł zł/m3
opłata abonamentowa 4,50 zł 4,86 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 6

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł zł/m3
opłata abonamentowa 4,50 zł 4,86 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 7

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł zł/m3
opłata abonamentowa 2,00 zł 2,16 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 8

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł zł/m3
opłata abonamentowa 2,00 zł 2,16 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 9

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł zł/m3
opłata abonamentowa 0,50 zł 0,54 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

Grupa 10

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków
11,65 zł 12,58* zł/m3
opłata abonamentowa 0,50 zł 0,54 zł zł/mc/jednostkę rozliczenia

 

* Na podstawie Uchwały nr XLII/464/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2017r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług

na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w wysokości 2,97 zł. do 1m3 odprowadzonych ścieków.

Cena 1m3 odprowadzonych ścieków wynosi 8,90 zł. netto tj. 9,61 zł. brutto

 

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

Grupa 5 – gospodarstwa domowe rozliczane za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 6 – pozostali odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 7 – gospodarstwa domowe rozliczane za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

Grupa 8 – pozostali odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

Grupa 9  –gospodarstwa domowe rozliczane za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza, jednocześnie korzystający z usługi dostarczania wody*

Grupa 10 – pozostali odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza, jednocześnie korzystający z usługi dostarczania wody*

 

*Opłata abonamentowa grupy 9 i 10 obejmuje jedynie koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, koszty za odczyt i rozliczenie należności zawarte są w opacie abonamentowej za usługę dostarczania wody. 

Wysokość cen i opłat za korzystanie z sieci ciepłowniczej (bez podatku VAT 23%)
L.p. Wyszczególnienie

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

W
Y
T
W
Ó
R
C
A
E 1 E 2
1. Moc zamówiona (ZŁ/MW/m-c) 8461,98 8461,98
2. Cena ciepła (zł/GJ) 26,13 26,13
3. Nośnik ciepła (zł/m3) 18,87 18,87
4. Opłata przesyłowa stała (zł/MW/m.-c) 0,00 0,00
5. Opłata przesyłowa zmienna (zł/GJ) 0,00 0,00
6. Opłata przesyłowa stała (zł/MW/m.-c) 3646,37 1934,51 P
I
M
7. Opłata przesyłowa zmienna (zł/GJ) 16,22 12,67
8. Abonament (zł/punkt pom./m.-c) 0,00 0,00
Wysokość cen i opłat za świadczone usługi dodatkowe
L.p. Usługa  J.m. Netto (zł) VAT Brutto(zł)
1 Uzgodnienie lokalizacji (budownictwo indywidualne, małe obiekty,itp..) szt. 30,00 23% 36,90
2 Uzgodnienie lokalizacji  (obiekty przemysłowe, usługowe, handlowe, budownictwo wielorodzinne,osiedla mieszkaniowe, obiekty liniowe, itp..) szt.  60,00 23% 73,80
3 Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  szt. 50,00 8% 54,00
4 Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego szt.  75,00 8% 81,00
5 Wydanie warunków technicznych opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej   szt. 50,00 8% 54,00 
6 Wydanie warunków technicznych przyłącza ciepłowniczego  szt. 50,00 23% 61,50
7 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  szt. 65,00 8% 70,20
8 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego  szt. 90,00 8% 97,20
9 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza ciepłowniczego  szt. 65,00 23% 79,95
10 Plombowanie wodomierza (dotyczy plombowania podliczników do poboru wody bezpowrotnie zużytej oraz przypadków zerwania lub uszkodzenia z winy odbiorcy plomb przedsiębiorstwa) szt. 40,00 8% 43,20
11 Odbiór podlicznika dla wody bezpowrotnie zużytej szt. 85,00 8% 91,80
12 Odcięcie przyłącza i ponowne podłączenie szt. 300,00 8% 324,00
13 Wymiana uszkodzonego wodomierza  - (uszkodzenie wynikające z winy odbiorcy) opłata za czynności zw.z wymontowaniem i zamontowaniem wodomierza 50,00 8% 54,00
cena zakupu wodomierza wycena indywidualna uzależniona od średnicy wodomierza 23%  
14 Pełnienie nadzoru branżowego opłata za każdy pobyt na budowie 180,00 23% 221,40