Laboratorium

lab zdj1Laboratorium Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. funkcjonuje od 1994 roku i realizuje badania ścieków surowych i oczyszczonych, osadów ściekowych, wód powierzchniowych oraz osadu z komór napowietrzania oczyszczalni ścieków. Rocznie wykonujemy około 4000 analiz.
W 2006 roku wdrożyliśmy system zarządzania zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i obecnie posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 831 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań ścieków i poboru prób.

 

Akredytacja jest potwierdzeniem realizacji przez Laboratorium następujących celów:

  • najwyższych kompetencji laboratorium,
  • wykonywania analiz zgodnie z obowiązującymi normami,
  • wysokiego standardu obsługi klientów,
  • prawidłowego funkcjonowania systemu nadzoru.

Laboratorium w swoich badaniach stosuje metody badań zgodne z metodyką referencyjną.
Analizy wykonywane są w Laboratorium przez wykwalifikowany i doświadczony personel. Czas oczekiwania klienta na wyniki to w zależności od rodzaju badania od jednego do siedmiu dni. Posiadamy nowoczesne wyposażenie pomiarowe i badawcze produkcji między innymi firm Dr Lange, HACH, Milipore, WTW. Regularnie uczestniczymy w porównaniach międzylaboratoryjnych.


Oferujemy nasze usługi po konkurencyjnych cenach, a dodatkowo stali klienci mogą liczyć na uzyskanie korzystnych rabatów.

 

 

Akredytowane Laboratorium

Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

pca-image
ilac-image