Władze Spółki

ORGANY I OSOBY ZARZĄDZAJĄCE:

 

Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Czechowice-Dziedzice - 94,90% udziałów

Gmina Goczałkowice - 5,10% udziałów

 

Rada Nadzorcza

Andrzej Chanek - PRZEWODNICZACY RADY NADZORCZEJ

Grzegorz Kotowicz - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Maria Ożarowska - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ         

Irena Hess - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

 

Zarząd

Piotr Herczek - PREZES ZARZĄDU /Dyrektor Naczelny

Bogdan Jagosz - Dyrektor ds. Technicznych Prokurent

Agata Kaplita-Boroniec - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych  Prokurent