Informacje i aktualności

Komunikat dla mieszkańców

W związku z wdrażaniem Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - faza przygotowania dokumentacji" informujemy, że przedstawiciele Firmy "CONSEKO-SAFEGE" S.A. opracowującej dokumentację techniczną dla w/w zadania, w oparciu o udzielone pełnomocnictwa będą pozyskiwać zgody mieszkańców na wejście w teren celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej (...)

 

Pełna treść komunikatu

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w ramach realizacji Projektu:

"Regulacja gospodarki-wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice"

 

Więcej informacji o przetargu

Informacja dotycząca budowy przyłącza kanalizacyjnych - lista rezerwowa

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyrażeniem zgody przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozszerzenie zakresu rzeczowego prac dla zadnia "Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice" wszystkie wnioski z listy rezerwowej dotyczące finansowania i budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej zostały zakwalifikowane do realizacji.

 

W najbliższym czasie zostanie do Państwa dostarczony komplet dokumentów o którym mowa w poniższej informacji:

 

Informacja - lista rezerwowa