Informacje i aktualności

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w ramach realizacji Projektu:

"Regulacja gospodarki-wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice"

 

Więcej informacji o przetargu

Informacja dotycząca budowy przyłącza kanalizacyjnych - lista rezerwowa

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyrażeniem zgody przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozszerzenie zakresu rzeczowego prac dla zadnia "Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice" wszystkie wnioski z listy rezerwowej dotyczące finansowania i budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej zostały zakwalifikowane do realizacji.

 

W najbliższym czasie zostanie do Państwa dostarczony komplet dokumentów o którym mowa w poniższej informacji:

 

Informacja - lista rezerwowa

Dofinansowanie z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył merytoryczną ocenę wniosków o realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony atmosfery, które zostały złożone w ramach naboru w 2014 r. Na liście 274 zadań przewidzianych do dofinansowania znalazł się także wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW zostało przyznane do inwestycji:

- związanych z wymianą sieci ciepłowniczej - kanałowej na preizolowaną,

oraz

- termomodernizację budynków administracyjnych.