Informacje i aktualności

Nowa taryfa dla ciepła od 15.01.2016

Uprzejmie informujemy, iż decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2015 r. Nr OKA-4210-51(11)/2015/9089/XIV/KT została zatwierdzona taryfa dla ciepła obowiazujaca od 15 stycznia 2016 r.

 

Taryfa dla ciepła 2016

 

Nowa taryfa wod-kan 2016

Uprzejmie informujemy, iż Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/131/15 z dnia 24 listopada 2015 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Taryfa dotyczy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przez PIM Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach i będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Jednocześnie informujemy, że planowane jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską o dopłacie w 2016 r. do ceny za 1m3 odprowadzanych ścieków. W przypadku jej zatwierdzenia cena finalna za ścieki nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 9,61 zł/m3.

 

Taryfa wod-kan 2016

Poszukujemy kandydatów do pracy

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

 

Poszukuje kandydatów do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, w laboratorium na stanowisku:

 

Laborant

Czytaj dalej

Badanie wody przeznaczonej do spożycia

W sierpniu 2015 roku Laboratorium Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach uzyskało akredytację na pobieranie i wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

We wrześniu 2015 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej zatwierdził system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto Laboratorium pobiera również próbki do badań mikrobiologicznych zlecając podwykonawcy (laboratorium akredytowane) wykonanie badań.

 

Zakres badań wody do spożycia znajduje się tutaj