Informacje i aktualności

Badanie wody przeznaczonej do spożycia

W sierpniu 2015 roku Laboratorium Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach uzyskało akredytację na pobieranie i wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

We wrześniu 2015 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej zatwierdził system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto Laboratorium pobiera również próbki do badań mikrobiologicznych zlecając podwykonawcy (laboratorium akredytowane) wykonanie badań.

 

Zakres badań wody do spożycia znajduje się tutaj

Komunikat dla mieszkańców

W związku z wdrażaniem Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - faza przygotowania dokumentacji" informujemy, że przedstawiciele Firmy "CONSEKO-SAFEGE" S.A. opracowującej dokumentację techniczną dla w/w zadania, w oparciu o udzielone pełnomocnictwa będą pozyskiwać zgody mieszkańców na wejście w teren celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej (...)

 

Pełna treść komunikatu

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w ramach realizacji Projektu:

"Regulacja gospodarki-wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice"

 

Więcej informacji o przetargu