Informacje i aktualności

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie - etap II

W dniu 18 maja 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie II etapu przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie na sieć wodociągową wykonaną w technologii PE z Wykonawcą:


BIELGLOB Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Nad Potokiem 24 w Bielsku-Białej.

Czytaj dalej

Wymiana wodomierzy w 2016 r.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wymiana wodomierzy, którym kończy się okres legalizacji w 2016 r. nastąpi od dnia 19 maja 2016r. na terenie sołectwa Ligota.

 

Wymiana wodmierzy

Informacja dla mieszkańców - etap 2

Informujemy, że dnia 31.12.2015r. został zakończony Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”, w wyniku którego została zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Czystej 5, wybudowano 124,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowano 7,5 km sieci wodociągowej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, na koniec 2015r. podłączono 10466 nowych użytkowników do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

Czytaj dalej

Komunikat dla mieszkańców - etap 2 Projektu

W związku z realizacją Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2", Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje, iż przedstawiciele firmy CONSEKO –SAFEGE S.A. z Krakowa, działając zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, zbierają na terenie gminy Czechowice-Dziedzice od właścicieli nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia Oświadczeń

Czytaj dalej