Informacje i aktualności

Zmiana w rozliczaniu należności za zużycie wody i odbiór ścieków

Szanowni Państwo!

 

W związku z licznymi prośbami, o zwiększenie częstotliwości dokonywania odczytów wodomierzy, uprzejmie informujemy, iż w przypadku gdy Odczytywacz nie ma możliwości dokonania odczytu stanu wodomierza ze względu na nieobecność Usługobiorcy, a Klient nie poda samodzielnie odczytu do 5-ciu dni od daty wystawienia zawiadomienia, będziemy  wystawiali faktury wg średniego zużycia wody z ostatnich 3 miesięcy.

Przeciętny okres obrachunkowy wynosi ok. 6 tygodni i pozostaje bez zmian.

Czytaj dalej

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie - etap II

W dniu 18 maja 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie II etapu przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie na sieć wodociągową wykonaną w technologii PE z Wykonawcą:


BIELGLOB Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Nad Potokiem 24 w Bielsku-Białej.

Czytaj dalej

Wymiana wodomierzy w 2016 r.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wymiana wodomierzy, którym kończy się okres legalizacji w 2016 r. nastąpi od dnia 19 maja 2016r. na terenie sołectwa Ligota.

 

Wymiana wodmierzy