Informacje i aktualności

Rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie rozbudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Czytaj dalej

Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach-etap II

W dniu 8 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach na wykonanie przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 250 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – etap II.

Czytaj dalej

Zmiana w rozliczaniu należności za zużycie wody i odbiór ścieków

Szanowni Państwo!

 

W związku z licznymi prośbami, o zwiększenie częstotliwości dokonywania odczytów wodomierzy, uprzejmie informujemy, iż w przypadku gdy Odczytywacz nie ma możliwości dokonania odczytu stanu wodomierza ze względu na nieobecność Usługobiorcy, a Klient nie poda samodzielnie odczytu do 5-ciu dni od daty wystawienia zawiadomienia, będziemy  wystawiali faktury wg średniego zużycia wody z ostatnich 3 miesięcy.

Przeciętny okres obrachunkowy wynosi ok. 6 tygodni i pozostaje bez zmian.

Czytaj dalej