Nowa taryfa wod-kan 2017

Na podstawie art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ((tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2 ogłasza zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/278/16 z dnia 29 listopada 2016 r. taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Taryfa dotyczy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przez PIM Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie objętym w/w ustawą i będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Ceny i stawki opłat pozostają na poziomie obecnej Taryfy, obowiązującej w 2016 roku.

 

Wysokość cen i stawek opłat przedstawiają poniższe tabele:

 

taryfa2017 tabele

 

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:
* grupa 1 – odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i
otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa),
* grupa 2 – odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza i
otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura),
* grupa 3 – odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i
otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa),
* grupa 4 – odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza i
otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura),
* grupa 5 – odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza,
jednocześnie korzystający z usługi dostarczania wody*.


*Opłata abonamentowa grupy 5 obejmuje jedynie koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,
koszty za odczyt i rozliczenie należności zawarte są w opacie abonamentowej za usługę dostarczania wody.

 

Jednocześnie informujemy, że planowane jest podjęcie uchwały przez Radę miejską o dopłacie w 2017 r.
do ceny za 1 m3odprowadzanych ścieków.

 

 

TARYFA wod-kan 2017