Aktualności i komunikaty dla mieszkańców

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Szukamy kandydatów do pracy

17.08.2017

Szukamy kandydatów do pracy

  PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH   Poszukuje kandydatów do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:   ELEKTROMECHANIK  

UWAGA! Przebudowa sieci wodoci…

03.08.2017

UWAGA! Przebudowa sieci wodociągowej

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bielskiej od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661, przy ul...

Szukamy kandydatów do pracy

02.08.2017

Szukamy kandydatów do pracy

  PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH   Poszukuje kandydatów do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko:   SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH W JRP  

Przydomowe oczyszczalnie ściek…

24.07.2017

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informujemy, że Laboratorium PIM Sp. z o.o. świadczy usługi wykonywania badań ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków.   Usługi wykonywane poza zakresem akredytacji: - badania wody przeznaczonej do spożycia na potrzeby własne, - badania osadów ściekowych       Szczegółowych...

Wymiana wodomierzy w 2017 r.

01.06.2017

Wymiana wodomierzy w 2017 r.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wymiana wodomierzy, którym kończy się okres legalizacji w 2017 r. nastąpi od dnia 06 czerwca 2017r. na terenie sołectwa Zabrzeg oraz od...

Przeglądy gwarancyjne sieci ka…

22.03.2017

Przeglądy gwarancyjne sieci kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że od miesiąca marca 2017 r. rozpoczęły się przeglądy techniczne sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Naszej Gminy. Przeglądy są przeprowadzane wyłącznie...

Obsługa Kasy PWiK

20.12.2016

Obsługa Kasy PWiK

Informujemy, że od dnia 01.01.2017 w siedzibie PIM Sp. z o.o. przy ul. Szarych Szeregów 2 zostanie uruchomiona Kasa dla Klientów PWiK (przeniesienie z obecnej lokalizacji przy ul. Legionów 85).   W...

Nowa taryfa wod-kan 2017

14.12.2016

Nowa taryfa wod-kan 2017

Na podstawie art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ((tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn...

Informacje o Projekcie: etap 2

07.11.2016

Informacje o Projekcie: etap 2

Dnia 21.01.2016 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła Uchwałę nr XIX/170/16 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - Etap 2" wraz...

Rozbudowa wysokoparametrowej s…

24.08.2016

Rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie rozbudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych na odcinku od istniejącej...

Przebudowa magistralnej sieci …

24.08.2016

Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach-etap II

W dniu 8 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach na wykonanie przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 250 na odcinku...

Oferta sprzedaży - ładowarka

05.08.2016

Oferta sprzedaży - ładowarka

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sprzeda:   Ładowarkę ZL30G rok prod. 2008 - szt. 1 - cena 100 000 zł.