Aktualności i komunikaty dla mieszkańców

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Wymiana wodomierzy w 2017 r.

01.06.2017

Wymiana wodomierzy w 2017 r.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wymiana wodomierzy, którym kończy się okres legalizacji w 2017 r. nastąpi od dnia 06 czerwca 2017r. na terenie sołectwa Zabrzeg.   Wymiana wodmierzy

Przeglądy gwarancyjne sieci ka…

22.03.2017

Przeglądy gwarancyjne sieci kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że od miesiąca marca 2017 r. rozpoczęły się przeglądy techniczne sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Naszej Gminy. Przeglądy są przeprowadzane wyłącznie...

Obsługa Kasy PWiK

20.12.2016

Obsługa Kasy PWiK

Informujemy, że od dnia 01.01.2017 w siedzibie PIM Sp. z o.o. przy ul. Szarych Szeregów 2 zostanie uruchomiona Kasa dla Klientów PWiK (przeniesienie z obecnej lokalizacji przy ul. Legionów 85).   W...

Nowa taryfa wod-kan 2017

14.12.2016

Nowa taryfa wod-kan 2017

Na podstawie art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ((tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn...

Informacje o Projekcie: etap 2

07.11.2016

Informacje o Projekcie: etap 2

Dnia 21.01.2016 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła Uchwałę nr XIX/170/16 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - Etap 2" wraz...

Rozbudowa wysokoparametrowej s…

24.08.2016

Rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie rozbudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych na odcinku od istniejącej...

Przebudowa magistralnej sieci …

24.08.2016

Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach-etap II

W dniu 8 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach na wykonanie przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 250 na odcinku...

Oferta sprzedaży - ładowarka

05.08.2016

Oferta sprzedaży - ładowarka

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sprzeda:   Ładowarkę ZL30G rok prod. 2008 - szt. 1 - cena 100 000 zł.

Zmiana w rozliczaniu należnośc…

29.06.2016

Zmiana w rozliczaniu należności za zużycie wody i odbiór ścieków

Szanowni Państwo!   W związku z licznymi prośbami, o zwiększenie częstotliwości dokonywania odczytów wodomierzy, uprzejmie informujemy, iż w przypadku gdy Odczytywacz nie ma możliwości dokonania odczytu stanu wodomierza ze względu na nieobecność...

Przebudowa sieci wodociągowej …

01.06.2016

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie - etap II

W dniu 18 maja 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie II etapu przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie...

Wymiana wodomierzy w 2016 r.

17.05.2016

Wymiana wodomierzy w 2016 r.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wymiana wodomierzy, którym kończy się okres legalizacji w 2016 r. nastąpi od dnia 19 maja 2016r. na terenie sołectwa Ligota.   Wymiana wodmierzy

Informacja dla mieszkańców - e…

05.04.2016

Informacja dla mieszkańców - etap 2

Informujemy, że dnia 31.12.2015r. został zakończony Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”, w wyniku którego została zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Czystej 5, wybudowano 124,3 km sieci...