Aktualności i komunikaty dla mieszkańców

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Informacje o Projekcie: etap 2

07.11.2016

Informacje o Projekcie: etap 2

Dnia 21.01.2016 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła Uchwałę nr XIX/170/16 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - Etap 2" wraz...

Rozbudowa wysokoparametrowej s…

24.08.2016

Rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie rozbudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych na odcinku od istniejącej...

Przebudowa magistralnej sieci …

24.08.2016

Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach-etap II

W dniu 8 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach na wykonanie przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 250 na odcinku...

Oferta sprzedaży - ładowarka

05.08.2016

Oferta sprzedaży - ładowarka

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sprzeda:   Ładowarkę ZL30G rok prod. 2008 - szt. 1 - cena 100 000 zł.

Zmiana w rozliczaniu należnośc…

29.06.2016

Zmiana w rozliczaniu należności za zużycie wody i odbiór ścieków

Szanowni Państwo!   W związku z licznymi prośbami, o zwiększenie częstotliwości dokonywania odczytów wodomierzy, uprzejmie informujemy, iż w przypadku gdy Odczytywacz nie ma możliwości dokonania odczytu stanu wodomierza ze względu na nieobecność...

Przebudowa sieci wodociągowej …

01.06.2016

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie - etap II

W dniu 18 maja 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie II etapu przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie...

Wymiana wodomierzy w 2016 r.

17.05.2016

Wymiana wodomierzy w 2016 r.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wymiana wodomierzy, którym kończy się okres legalizacji w 2016 r. nastąpi od dnia 19 maja 2016r. na terenie sołectwa Ligota.   Wymiana wodmierzy

Informacja dla mieszkańców - e…

05.04.2016

Informacja dla mieszkańców - etap 2

Informujemy, że dnia 31.12.2015r. został zakończony Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”, w wyniku którego została zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Czystej 5, wybudowano 124,3 km sieci...

Komunikat dla mieszkańców - et…

25.02.2016

Komunikat dla mieszkańców - etap 2 Projektu

W związku z realizacją Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2", Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje, iż przedstawiciele firmy CONSEKO –SAFEGE S.A. z Krakowa, działając...

UWAGA! Zmiana godzin pracy

15.02.2016

UWAGA! Zmiana godzin pracy

Szanowni Państwo!   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy, od 1 marca 2016r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach zmienia godziny pracy, dostosowując je do czasu urzędowania UMiG:    

Nowa taryfa dla ciepła od 15.0…

08.01.2016

Nowa taryfa dla ciepła od 15.01.2016

Uprzejmie informujemy, iż decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2015 r. Nr OKA-4210-51(11)/2015/9089/XIV/KT została zatwierdzona taryfa dla ciepła obowiazujaca od 15 stycznia 2016 r.   Taryfa dla ciepła 2016  

Nowa taryfa wod-kan 2016

07.12.2015

Nowa taryfa wod-kan 2016

Uprzejmie informujemy, iż Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/131/15 z dnia 24 listopada 2015 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.   Taryfa dotyczy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych...